logo RootseyWyprodukowana moc, a motogodzina

Motogodzina to nie to samo co wyprodukowana moc ...

W Internecie często pojawiają się pytania dotyczące zagadnienia motogodziny. W wielu źródłach definiuje się ją na równi z czasem pracy, ale czy pomiar wyprodukowanej mocy ma sens i czy jest to w ogóle możliwe w terenie?

Motogodzina za czas pracy maszyny, jest to jednostka miary czasu pracy maszyny, obliczanej jako różnica między czasem jej rozpoczęcia, a czasem zakończenia. Motogodzina jest niezbędna dla prowadzenia różnego rodzaju ewidencji rzeczywistego czasu pracy maszyn oraz pracowników.
Wyprodukowana moc to ilość wykonanych suwów silnika w zadanym obciążeniu, która ściśle jest związana z zużyciem paliwa.

Porównanie stosunku wyprodukowanej mocy do motogodziny wskazuje rodzaj pracy, obciążenie oraz ilość zużytego pawliwa.Niektóre rejestratory marki Rootsey posiadają miernik wyprodukowanej mocy.
Źródło:
maximes.pl