logo Rootsey


Wyposażenie systemu Jascos

Wyposażenie systemu Jascos

Rejestrator pracy ESA-17-GS-SJ

modem gps kontrola paliwa
System Jascos zbudowany jest na bazie rejestratora np ESA-17-GS-SJ, ESR-17 który rejestruje wszystkie parametry pracy. ESA-17-GS-SJ podejmuje samodzielne decyzje o przesłaniu danych na serwer w sytuacjach nadzwyczajnych. Urządzenie posiada rozbudowany system antysabotażowy, który między innymi wykrywa podłączenie innego źródła impulsów, odpięcie przewodów zasilających oraz niezgodność paliwa, a następnie zlicza ilość nieuczciwie "wypracowanych" motogodzin oraz ilość sabotowanego paliwa. Zdarzenia tego typu natychmiast oznaczane są jako pilne i wysyłane na serwer oraz telefon komórkowy osoby zarządzającej.

Urządzenie elektronicznie dokonuje pomiarów poziomu cieczy jak i spalania z wykorzystaniem instalacji maszyny, jak również przygotowany jest na pełną współpracę z dodatkowymi elementami systemu jak przepływomierz i sonda paliwowa. Dodanie nowych funkcji, współpracujących z tymi modułami nie wymaga ingerencji naszego serwisu. Użytkownik w prosty sposób może sam tego dokonać.

Licznik ESA-17-GS-SJ posiada dodatkowo czytnik kart SD, co znacznie przyspiesza odczyt wyników i całkowicie uniezależnia od modułu GSM/GPS. Użytkownik z poziomu aplikacji wizualizacyjnej wysyła dane z karty SD na serwer i przegląda wyniki w identyczny sposób jakby to robił przy transferze danych GPRS. Oczywiście nie uzależniamy użytkownika systemu od naszego oprogramowania. Klient ma prawo z niego zrezygnować na rzecz samodzielnego odczytu danych z karty SD i własnej analizy wyników. Urządzenie może również pracować samodzielnie, poza systemem Jascos, jako rozbudowany licznik motogodzin z możliwością bezpośredniego wglądu we wszystkie pomiary. Rejestrator posiada wygodny, duży wyświetlacz oraz intuicyjne, polskie menu, usprawniające łatwą weryfikację wyników pracy.

Modem GSM/GPS

Modem GSM/GPS to urządzenie będące elementem systemu Jascos, pełniące przede wszystkim funkcję bezprzewodowej transmisji danych GPRS. Ma on za zadanie zautomatyzowanie wymiany informacji pomiędzy licznikiem, a kadrą zarządzającą. Na rządanie rejestratora ESR-17 lub EE-16GT-2 wysyła w aktualnym czasie parametry pracy na zdefiniowany serwer bazodanowy.

Jego dodatkowym zadaniem jest odczyt z satelity aktualnej lokalizacji GPS oraz przekazanie jej wraz z danymi na serwer. W zależności od konfiguracji, dla wybranych zdarzeń (np. sabotaż paliwa) wysyła wiadomość tekstową na telefon komórkowy wybranej osoby zarządzającej systemem, z informacją o powodzie przesłania, wybranych pomiarach oraz o lokalizacji zdarzenia.

Przystawka paliwowa

Przystawka paliwowa DUR-1558D stanowi autorskie rozwiązanie firmy Rootsey. Jako element systemu Jascos zapewnia stabilność odczytu poziomu cieczy w baku, bez względu na pochyłość i grzęskość terenu. Milimetr po milimetrze bada kształt zbiornika i na tej podstawie określa poziom paliwa. Specjalne algorytmy pracy przystawki znacznie zmniejszają zakłócenia wskazań, wynikające z drgań cieczy oraz pochyłości terenu. Przystawka świetnie spisuje się z czujnikami pływakowymi, dzięki czemu koszt montażu jest niższy, a instalacja nie narusza baku.

Opcjonalnie przepływomierz, sonda paliwowa

System Jascos umożliwia wykonywanie dodatkowych, uzupełniających pomiarów za pomocą przepływomierzy i sond paliwowych. Stanowi to swego rodzaju zabezpieczenie i daje jeszcze dokładniejsze wyniki. Każdorazowo, otrzymane dane są weryfikowane i porównywane z pomiarem elektronicznym. Użycie tych modułów nie jest niezbędne, a system jest w stanie rzetelnie bez nich pracować.