logo RootseyOprogramowanie

System Jascos wyposażony jest w oprogramowanie, które ma za zadanie zdalnie informować zarząd o danych zebranych przez rejestrator pracy. W skład takiego oprogramowania wchodzi wizualizacyjna aplikacja www oraz mobilny system, alarmujący o nieporządanych zdarzeniach.

Aplikacja www

Oprogramowanie wizualizacyjne zostało stworzone w sposób umożliwiający dogodne przejście od ogólnych informacji po najbardziej szczegółową analizę. Wychwycenie nieprawidłowości i ich dokładna weryfikacja zwykle nie trawa dłużej niż 2-3 min.

1. W zakładce pierwszej 'Zestawienie sumacyjne' porównujemy osiągi zaznaczonych maszyn, w wybranym przez nas okresie. W tym miejscu dokonujemy ogólnej analizy danych i wychwytujemy pierwsze oznaki nieprawidłowości. Przykładowy rysunek porównuje Volvo 3 z Komatsu 12. Naszą uwagę przyciąga naliczenie sabotowanych motogodzin dla Volvo 3.
zrzut ekranu aplikacji gps 1
2. W celu dokładniejszej analizy przechodzimy do następnej zakładki 'Zestawienie zdarzeniowe'. Wybieramy interesującą nas maszynę, zakres czasowy (w tym przypadku ostatnie 14 dni) oraz najważniejsze parametry pracy. W tym miejscu jesteśmy w stanie dokładnie określić, którego dnia nastąpił sabotaż. Był to 8.03.2013. w tabeli opisującej wszystkie zdarzenia zaistaniałe w tym okresie łatwo wychwycamy zdarzenie o nazwie sabotaż impulsów. Wszystkie nieporządane zdarzenia zaznaczane są czerwonym kolorem Nie trudno zauważyć, że od tego momentu włączył się licznik sabotowanych motogodzin. Na tym etapie znamy dokładną datę, godzinę oraz przyczynę naliczania nieuczciwych motogodzin. zrzut ekranu aplikacji gps 2 zrzut ekranu aplikacji gps 3
3. Po kliknięciu na wybrane zdarzenie (w tym przypadku sabotaż impulsów) zostajemy automatycznie przekierowani do zakładki 'Lokalizacje'. Widzimy dokładnie, w którym miejscu zaistaniała ingerencja we wskazanie licznika oraz ile w tym momencie wynosiły podstawowe parametry pracy. zrzut ekranu aplikacji gps 4
Na mapie pokazane jest rownież miejsce włączenia i wyłączenia silnika (oznaczone zielonymi punktami). Po kliknięciu na jedno z nich wyświetla się informacja jak długo maszyna pracowała, ile czasu spędziła na wolnych obrotach, ile paliwa zużyła oraz o ile zmniejszył się poziom paliwa w baku. Pozostałe, brązowe punkty, to kolejne lokazlizacje maszyny, odbierane co minutę z urządzenia. zrzut ekranu aplikacji gps 5