logo Rootsey


System Jascos - baner

O systemie Jascos

System Jascos został stworzony jako uzupełnienie pracy rejestratorów Rootsey. Ma on zadanie usprawniania i automatyzowania wymiany informacji pomiędzy rejestratorem, a zarządem firmy. Dodatkowo umożliwia sprawną wizualizację i rzeczową interpretację parametrów pracy maszyny. Wobec powyższego, sercem systemu jest rejestrator pracy EE-16GT-2, a modem GSM/GPS stanowi wyłącznie platformę umożliwiającą nowoczesną transmisję danych GPRS, oraz informującą o lokalizacji. Wszystkie pomiary, zarejestrowane przez rozbudowany licznik motogodzin transmitowane są na serwer bazodanowy, gdzie są przechowywane. Aplikacja wizualizacyjna odpowiednio selekcjonuje te dane oraz przetwarza za pomocą specjalnych algorytmów, co umożliwia dogodną formę ich analizy.
Wyniki pomiarów przetwarzane są na wiele sposobów np. porównanie wględem innych jednostek roboczych, suma osiągów za dany okres lub za konkretną pracę od włączenia do wyłączenia silnika z uwzględnieniem lokalizacji. Więcej o aplikacji wizualizacyjnej systemu w zakładce Oprogramowanie. System dodatkowo informuje o zaistaniałych zdarzeniach, wysyłając na zdefiniowany numer wiadomość tekstową, która w treści zawiera powód wysłania, podstawowe parametry pracy maszyny oraz lokalizację zdarzenia. Mobilna aplikacja odczytuje te informacje i wizualizuje na mapie. Licznik doskonale sprawdza się w elektronicznym pomiarze spalonego paliwa, a dzięki zastosowaniu przystawki paliwowej firmy Rootsey, która dokładnie analizuje kształt baku, posiada również rzetelne informacje na temat aktualnego poziomu ON. System może zostać rozbudowany o sondę paliwową oraz przepływomierz, co nie stanowi głównego źródła pomiarowego, a jest jedynie uzupełnieniem pomiaru elektronicznego.


Przesył parametrów pracy

Wszystkie pomiary jakich dokonuje licznik transmitowane są na serwer, skąd zostają pobrane do odczytu przez system wizualizacyjny. Osoba zarządzająca systemem analizuje wszystkie parametry:

  • motogodziny
  • godziny
  • suma czasu na wolnych obrotach silnika
  • suma czasu na 3 innych, wcześniej zdefiniowanych zakresach obrotowych
  • paliwo zatankowane
  • paliwo zużyte
  • aktualny poziom paliwa w baku
  • ilość sabotowanego paliwa
  • ilość sabotowanych motogodzin