logo Rootsey


Zalety systemu Jascos

Korzyści z wdrożenia systemu Jascos

ikonadokładny pomiar spalonego paliwa

ikonapomiar trudny do zmanipulowania – wykrywanie podpięcia innego źrodła impulsów, odpięcia kabli zasilających itp.

ikonaudaremnianie wypisywania maksymalnych norm dziennych zużycia paliwa, dzięki naliczaniu czasu na wolnych obrotach

ikonaalarmowe powiadamianie ,na telefon osoby zarządzajacej, o zaistniałych nadużyciach typu kradzież paliwa

ikonawykrywanie zdarzeń i ich transfer również w czasie, gdy maszyna nie pracuje (użycie własnego, wewnętrznego zasilania)

ikonamożliwość użycia dodatkowych pomiarów z przepływomierzy i sond paliwowych oraz porównania ich z pomiarem elektronicznym, co zmniejsza uchyb pomiarowy (wykorzystanie tych modułów nie jest koniecznością a ich brak nie ogranicza rzetelności pomiaru elektronicznego)

ikonauniknięcie błedu pomiarowego w badaniu poziomu paliwa, wynikającego z drgania cieczy, czy jej pochylenia w zbiorniku poprzez zastosowanie przystawki paliwowej

ikonabadanie poziomu paliwa z wykorzystaniem czujnika pływakowego, a tym samym brak konieczności dziurawienia baku.

ikonazaimplementowanie systemu nie narusza praw gwarancyjnych maszyny

ikonamożliwość własnego doboru metody pobierania danych z urządzenia ( transfer GPRS lub karta pamięci SD)

ikonalokalizacja GPS dla każdego, transferowanego na serwer zdarzenia

ikonaniski koszt eksploatacyjny systemu ( miesięczny transfer danych ok. 20zł/maszyna, darmowy dostęp do aplikacji wizualizacyjnej)

ikonaintuicyjna aplikacja wizualizacyjna, umożliwiająca łątwą analizę wyników i szybkie wychwycenie nadużyć ze strony operatora maszyny

ikonagwarancyjne i pogwarancyjne wsparcie techniczne ze strony autoryzowanego serwisu urządzeń Rootsey