logo Rootsey


Liczniki motogodzin, rejestratory pracy, gpsy

SENDER NAV 157 hermetyczny komputer rejestrujacy i archiwizujący wszystkie parametry maszyny

  • Kontrola paliwa jest skuteczna wtedy gdy urządzenie niezależnie rejestruje kilka parametrów np. takich jak
    • zużyte paliwo oraz poziom paliwa,
    • czas pracy oraz liczba motogodzin,
    • czas pracy na obciążaniu oraz czas pracy jałowej.
  • Zestawiając te wszystkie parametry razem kontrola stanowi stabilny grunt w końcowych wnioskach.
  • Urządzenie SENDER NAV 157 dokonuje tych wszystkich pomiarów nie dając operatorowi możliwości wcześniejszego dostępu do danych jak po uzyskaniu możliwości od kadry zarządzającej.
  • To właśnie osoby nadzowrujące mają stały i bierzący dostęp do tych danych z poziomu komputera i smartfonu.