logo RootseyPrzepływomierze

Jakimi cechami przepływomierzy należy się kierować podczas ich doboru?

  • maksymalny przepływ
  • dokładność przepływomierza
  • powtarzalność pomiaru przepływomierza
  • odgazowywacz paliwa
  • ochładzacz paliwa
  • współczynik korekcyjny temperatury paliwa powracającego z silnika

Pojedyncze czy podwójne różnicowe?

Pojedyncze, ze względu na to, że pompa zawsze dostarcza większą ilość paliwa do silnika niż wynosi jego zapotrzebowanie w danej chwili, jego niezużyty nadmiar wraca do baku. Nie jest rozsądne dokonanie pomiaru wyłącznie ilości paliwa dostarczanego w kierunku silnika. Występują jednak przypadki konstrukcyjne wysokoprężnych pomp wtryskowych gdzie istnieje możliwość delikatnej przeróbki instalacji paliwowej i dokonania pomiaru zużycia paliwa z jednym pojedynczym przepływomierzem.

Rozpoznanie takiej konstrukcji może dokonać wykwalifikowany i doświadczony monter. Takie rozwiązanie zmniejsza do minimum błędy pomiarów wynikające z powrotu cieczy o wyższej temperaturze z silnika. Wyższa temperatura jest ściśle związana z objętością cieczy, która to silnie wpływa na błąd nawet najdokładniejszego przepływomierza.

Podwójny różnicowy przepływomierz dokonuje pomiaru cieczy, która faktycznie zostaje zużyta przez silnik. Jej wartość jest różnicą ilości paliwa dostarczonego do silnika względem ilości, która powróciiła do baku.

Stosowanie przepływomierzy zwiększa dokładność i wiarygodność pomiaru paliw.

W naszej ofercie znajdują się przepływomierze pojedyncze jak i podwójne, polskich jak i zagranicznych producentów. Maksymalne przepływy mieszczą się w zakresah 50 - 200 L/h.
W celu poznania dokładnej oferty jak i uzyskania pomocy w doborze odpowiedniej aparatury opartej o przepływomierze zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.