logo Rootsey


Liczniki motogodzin, rejestratory pracy, gpsy

Komputer rejestrujący i wskazujący wszystkie parametry maszyny ESA-17-GS-SJ.

licznik MEE-400
  • Jest niezastąpionym elementem każdej maszyny.
  • Możliwość opisu w języku ojczystym owych parametrów, czyni pracę operatora bardziej ergonomiczną.
  • Jeżeli do tego wszystkiego będzie możliwy staly i zdalny zapis z możliwością bierzącego podgądu wszystkich parametrów w tym lokalizacji danej maszyny to korzyści w postaci
  • możliwości planowania, zapobiegania i dokumentowania staną się faktem przekraczającym początkowe wyobrażenia.
  • Komputer EAS-17-GS-SJ jest wyjątkowo dalko rozbudowanym rejestratorem ONLINE.
ograniczenie prędkości