logo Rootsey


Przebieg, przegląd - pomoc techniczna

Przebiegi i przeglądy - DTR

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa DTR jest napisana dla każdej maszyny osobno i przede wszystkim powinna zawierać:


  • normatywy remontowe
  • instrukcje użytkowania
  • instrukcje obsługi
  • instrukcje konserwacji i smarowania
  • instrukcje BHP
  • rysunki zewnętrzne
  • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego
  • schematy elektryczne oraz pneumatyczne
  • schematy funkcyjne

DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.

Należy pamiętać, że przy pewnym poziomie wiedzy i doświadczeniu personelu jest możliwe wykonywanie podstawowych czynności obsługi technicznej okresowej we własnym zakresie. Zamierzone efekty są znacznie częściej osiągana w przypadku stosowania ściśle określonych materiałów eksploatacyjnych jak i oryginalnych części zamiennych.